www.azmoon95.rozblog.com

تاینی موویز


جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه

بسمه تعالی
قابل توجه شرکت کنندگان طرح خدمات پژوهشگری کوهورت  
به اطلاع داوطلبان  پذیرفته شده در  آگهی اول  جذب نیروی كوهورت و همچنین  داوطلبان ثبت نام كننده در آگهی تكمیل ظرفیت نیروی انسانی كوهورت شهركرد میرساند زمان برگزاری كارگاه - آزمون و انتخاب افراد مورد نیاز ۱۳ تا ۱۵ مهرماه تعیین شده است. حضور كلیه داوطلبان در روزهای تعیین شده  در پایگاه پایش سلامت شهركرد واقع در خیابان مولوی نبش خیابان شهید رجایی پلاك 147 الزامی
اطلاعیه
آزمون بکارگیری شرکتی رشته های کامپیوتر و گروه پرستاری و مامایی، با توجه به تقارن روز جمعه 1396/03/26 با شهادت مظلومانه امیر المومنین (ع) آزمون در آن روز برگزار نمی گردد، بدیهی است زمان و محل دقیق اجرای آزمون در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه (در موعد مقرر ، مندرج در آگهی ) مشخص خواهد شد. 
 
 
 شرکتهای خدماتی شهرکرد
 شرکت "فناوری سامانه های هوشمند رهام" در نظر دارد جهت انجام "راهبری، سرویس، نگهداری و  پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه‌ای رایانه ای" درسطح استان چهارمحال و بختیاری  با انجام آزمون کتبی و مصاحبه علمی از بین  داوطلبین به صورت حجمی برای مدت محدود، نیروی واجد شرایط به کارگیری نماید.
دریافت کارت
دریافت کدرهگیری 
 شرکتهای خدماتی شهرکرد
 شرکت "فناوری سامانه های هوشمند رهام" در نظر دارد جهت انجام "راهبری، سرویس، نگهداری و  پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه‌ای رایانه ای" درسطح استان چهارمحال و بختیاری  با انجام آزمون کتبی و مصاحبه علمی از بین  داوطلبین به صورت حجمی برای مدت محدود، نیروی واجد شرایط به کارگیری نماید.
اطلاعیه فناوری و اطلاعات
ثبت نام فناوری و اطلاعات
 شرکتهای خدماتی شهرکرد
دعوت به همکاری  شرکت خدماتی،بهداشتی،درمانی شریف کار دهکردی جهت انجام امور نگهبان  سرایداری و امورنگهبانی درسطح استان
 
 
دریافت کد رهگیری 
   
دریافت کارت شرکت خدماتی بهداشتی درمانی شریف کار دهکردی
نتایج مرحله اول آزمون ( 12 / 06 59 ) بکارگیری شرکتی / خدماتی برای شهرستانهای شهرکرد،فارسان، بروجن،بن وسامان در رشتههای خدماتی ( نظافتچی )  
     
        اطلاعیه        
نتایج
 شرکت خدماتی بهداشتی درمانی شریف کار دهکردی
  شرکت خدماتی،بهداشتی،درمانی شریف کار دهکردی در نظر دارد جهت جذب نیروهای مورد نیاز در گروه پرستاری و مامایی ( به شرح جدول ذیل ) از طریق آزمون کتبی و تأیید صلاحیت عمومی  از بین  افراد واجد شرایط  بصورت حجمی برای مدت محدود  بکارگیری نماید.
 شرکتهای خدماتی شهرکرد
نتایج مرحله اول آزمون ( 12 / 06 59 ) بکارگیری شرکتی / خدماتی برای شهرستانهای شهرکرد،فارسان، بروجن،بن وسامان در رشتههای خدماتی ( نظافتچی )  
     
        اطلاعیه        
نتایج
 شرکتهای خدماتی شهرکرد
 شرکت "فناوری سامانه های هوشمند رهام" در نظر دارد جهت انجام "راهبری، سرویس، نگهداری و  پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه‌ای رایانه ای" درسطح استان چهارمحال و بختیاری  با انجام آزمون کتبی و مصاحبه علمی از بین  داوطلبین به صورت حجمی برای مدت محدود، نیروی واجد شرایط به کارگیری نماید.
نتیجه مرحله اول
اطلاعیه نتایج مرحله اول
 شرکتهای خدماتی شهرکرد
  شرکت خدماتی،بهداشتی،درمانی شریف کار دهکردی در نظر دارد جهت جذب نیروهای مورد نیاز در گروه پرستاری و مامایی ( به شرح جدول ذیل ) از طریق آزمون کتبی و تأیید صلاحیت عمومی  از بین  افراد واجد شرایط  بصورت حجمی برای مدت محدود  بکارگیری نماید.
اطلاعیه پرستاریشرکتهای خدماتی شهرکرد
 شرکت "فناوری سامانه های هوشمند رهام" در نظر دارد جهت انجام "راهبری، سرویس، نگهداری و  پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه‌ای رایانه ای" درسطح استان چهارمحال و بختیاری  با انجام آزمون کتبی و مصاحبه علمی از بین  داوطلبین به صورت حجمی برای مدت محدود، نیروی واجد شرایط به کارگیری نماید.
آگهی استخدام  فناوری و اطلاعات
دریافت کدرهگیری شرکتهای خدماتی شهرکرد
 شرکت "فناوری سامانه های هوشمند رهام" در نظر دارد جهت انجام "راهبری، سرویس، نگهداری و  پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه‌ای رایانه ای" درسطح استان چهارمحال و بختیاری  با انجام آزمون کتبی و مصاحبه علمی از بین  داوطلبین به صورت حجمی برای مدت محدود، نیروی واجد شرایط به کارگیری نماید.
آگهی استخدام  فناوری و اطلاعات
ثبت نام فناوری و اطلاعات
دریافت کدرهگیری شرکتهای خدماتی شهرکرد
شرکت های خدماتی بهداشتی درمانی تعاونی کیمیای مهر , رهجویان سلامت پارس ,شایسته سالار شهرکرد وشریف کار در نظر دارند بمنظور جذب نیروهای لازم جهت انجام تعهدات قراردادی خود به دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال وبختیاری و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت استان با طی دوره آموزشی مصوب وبرگزاری آزمون و اقدام به بکارگیری نیروهای واجد شرایط براساس رتبه کسب شده بصورت قرارداد حجمی برای مدت محدود نماین
شرکت های خدماتی بهداشتی درمانی تعاونی کیمیای مهر , رهجویان سلامت پارس ,شایسته سالار شهرکرد وشریف کار در نظر دارند بمنظور جذب نیروهای لازم جهت انجام تعهدات قراردادی خود به دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال وبختیاری و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت استان با طی دوره آموزشی مصوب وبرگزاری آزمون و اقدام به بکارگیری نیروهای واجد شرایط براساس رتبه کسب شده بصورت قرارداد حجمی برای مدت محدود نماین
شرکت های خدماتی بهداشتی درمانی تعاونی کیمیای مهر , رهجویان سلامت پارس ,شایسته سالار شهرکرد وشریف کار در نظر دارند بمنظور جذب نیروهای لازم جهت انجام تعهدات قراردادی خود به دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال وبختیاری و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت استان با طی دوره آموزشی مصوب وبرگزاری آزمون و اقدام به بکارگیری نیروهای واجد شرایط براساس رتبه کسب شده بصورت قرارداد حجمی برای مدت محدود نماین
 شرکت "فناوری سامانه های هوشمند رهام" در نظر دارد جهت انجام "راهبری، سرویس، نگهداری و  پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه‌ای رایانه ای" درسطح استان چهارمحال و بختیاری  با انجام آزمون کتبی و مصاحبه علمی از بین  داوطلبین به صورت حجمی برای مدت محدود، نیروی واجد شرایط به کارگیری نماید.
نتیجه مرحله دوم
 
اطلاعیه نتایج مرحله دوم
 شرکتهای خدماتی شهرکرد
شرکت های خدماتی بهداشتی درمانی تعاونی کیمیای مهر , رهجویان سلامت پارس ,شایسته سالار شهرکرد وشریف کار در نظر دارند بمنظور جذب نیروهای لازم جهت انجام تعهدات قراردادی خود به دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال وبختیاری و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت استان با طی دوره آموزشی مصوب وبرگزاری آزمون و اقدام به بکارگیری نیروهای واجد شرایط براساس رتبه کسب شده بصورت قرارداد حجمی برای مدت محدود نماین
شرکت های خدماتی بهداشتی درمانی تعاونی کیمیای مهر , رهجویان سلامت پارس ,شایسته سالار شهرکرد وشریف کار در نظر دارند بمنظور جذب نیروهای لازم جهت انجام تعهدات قراردادی خود به دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال وبختیاری و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت استان با طی دوره آموزشی مصوب وبرگزاری آزمون و اقدام به بکارگیری نیروهای واجد شرایط براساس رتبه کسب شده بصورت قرارداد حجمی برای مدت محدود نماین
شرکت های خدماتی بهداشتی درمانی تعاونی کیمیای مهر , رهجویان سلامت پارس ,شایسته سالار شهرکرد وشریف کار در نظر دارند بمنظور جذب نیروهای لازم جهت انجام تعهدات قراردادی خود به دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال وبختیاری و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت استان با طی دوره آموزشی مصوب وبرگزاری آزمون و اقدام به بکارگیری نیروهای واجد شرایط براساس رتبه کسب شده بصورت قرارداد حجمی برای مدت محدود نماین
 شرکت خدماتی،بهداشتی،درمانی شریف کار دهکردی در نظر دارد جهت انجام امور نگهبانی  وخدماتی  (نظافتی )در بیمارستان شهداء لردگان با انجام آزمون کتبی و عملی  از بین  افراد واجد شرایط  بصورت حجمی برای مدت محدود  بکارگیری نماید.
 
اطلاعیه شرکت خدماتی بهداشتی درمانی شریف کار دهکردی
  شرکت خدماتی،بهداشتی،درمانی شریف کار دهکردی در نظر دارد جهت جذب نیروهای مورد نیاز در گروه پرستاری و مامایی ( به شرح جدول ذیل ) از طریق آزمون کتبی و تأیید صلاحیت عمومی  از بین  افراد واجد شرایط  بصورت حجمی برای مدت محدود  بکارگیری نماید.
 
دریافت کارت
 دریافت کد رهگیری
  
 شرکتهای خدماتی شهرکرد
 شرکت خدماتی،بهداشتی،درمانی شریف کار دهکردی در نظر دارد جهت انجام امور نگهبانی  وخدماتی  (نظافتی )در بیمارستان شهداء لردگان با انجام آزمون کتبی و عملی  از بین  افراد واجد شرایط  بصورت حجمی برای مدت محدود  بکارگیری نماید.
 
دریافت کارت
دریافت کدرهگیریشرکتهای خدماتی شهرکرد
 شرکت خدماتی،بهداشتی،درمانی شریف کار دهکردی در نظر دارد جهت انجام امور نگهبانی  وخدماتی  (نظافتی )در بیمارستان شهداء لردگان با انجام آزمون کتبی و عملی  از بین  افراد واجد شرایط  بصورت حجمی برای مدت محدود  بکارگیری نماید.
 
دریافت کارت
دریافت کدرهگیریشرکت خدماتی بهداشتی درمانی شریف کار دهکردی
شرکت های خدماتی بهداشتی درمانی تعاونی کیمیای مهر , رهجویان سلامت پارس ,شایسته سالار شهرکرد وشریف کار در نظر دارند بمنظور جذب نیروهای لازم جهت انجام تعهدات قراردادی خود به دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال وبختیاری و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت استان با طی دوره آموزشی مصوب وبرگزاری آزمون و اقدام به بکارگیری نیروهای واجد شرایط براساس رتبه کسب شده بصورت قرارداد حجمی برای مدت محدود نماین
شرکت های خدماتی بهداشتی درمانی تعاونی کیمیای مهر , رهجویان سلامت پارس ,شایسته سالار شهرکرد وشریف کار در نظر دارند بمنظور جذب نیروهای لازم جهت انجام تعهدات قراردادی خود به دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال وبختیاری و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت استان با طی دوره آموزشی مصوب وبرگزاری آزمون و اقدام به بکارگیری نیروهای واجد شرایط براساس رتبه کسب شده بصورت قرارداد حجمی برای مدت محدود نماین
گزارش كارآموزی اجرای دیوار حائل در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
دانلود گزارش کارآموزی-دانلود فایل کارآموزیلینک منبع و پست :گزارش كارآموزی اجرای دیوار حائل
http://parsdanesh.sidonline.ir/product-19682-گزارش-كارآموزی-اجرای-دیوار-حائل.aspx


گزارش كارآموزی اجرای دیوار حائل - ریموت

remot.ir › محصولات
ذخیره شده
۳۰ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - گزارش كارآموزی اجرای دیوار حائل در 21 صفحه ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب. فصل اول: آشنایی كلی با مكان كارآموزی 1. فصل دوم: ارزیابی بخش‌های ...

گزارش ك
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید